Andrzej Koniakowski

Członek ZPAF od roku 1975, legitymacja numer 430.
Fotografik związany ze śląskim przemysłem i pejzażem.
Laureat Nagrody im. Karola Miarki za rok 2005.
Zasłużony dla Kultury Polskiej w roku 2007.

www.zpaf.pl ZPAF Okręg Śląski

Andrzej Koniakowski

Juliusz Garztecki to człowiek, który w latach 70-tych odkrył mnie i moją fotografię.

Juliusz Garztecki pisał: Śląsk oglądany od dzieciństwa, wchłaniany wszystkimi zmysłami i nieustannie przeżywany na nowo, (...) Jego fotografia to przykład zjawiska pogranicznego; to już nie jest dokument krajoznawczy w sensie klasycznym, nie da się tych zdjęć podzielić według miejsc i czasów wykonania, posegregować w teczkach i za 50 lat wyciągnąć i pokazać; jak wyglądał Chorzów, Siemianowice czy Chebzie. A jednocześnie, jako całość, jest to Śląsk prawdziwszy od „prawdziwego” sprowadzony do jednego przeżycia!
(Perspektywy, 3 stycznia 1975 r.)

Łukasz Kołębasiak to dziennikarz utwierdzający mnie w tym, że stalowe pejzaże to kolejna odsłona mojego Śląska.

Wykute w obiektywie - to bardzo celne i trafne określenie mojej fotografii. Określenia takiego użył Łukasz Kołębasiak po obejrzeniu mojej ostatniej prezentacji „Śląskich stalowych pejzaży 2002 – 2004” Fotografia śląska, którą od 30-tu paru lat uprawiam jest właśnie tak konsekwentnie wykuwana. Lubię powracać do swoich starych zdjęć. Podane w nowym kolejnym wcieleniu czy zestawieniu, stanowią nową aktualną wypowiedz. Aktualną dla mnie w danym momencie. Spoiwem łączącym te opowieści jest przywiązanie do śląskiej ziemi. Zauważył to Łukasz Kołębasiak pisząc:. Ale tylko w twórczości Koniakowskiego przywiązanie do tej ziemi węgla i stali nabiera tak wyraźną formę…
(Gazeta Wyborcza, 23 lipca 2004 r.)

Bogdan Widera odkrył w mojej fotografii teatralność i tym dodał mi skrzydeł!

…jego fotografie można bez żadnych zmian użyć jako scenografii i to wcale nie do sztuk o tematyce śląskiej. Pewne pejzaże nadawałyby się do stworzenia scenerii, w której Makbet spotyka się z wiedźmami, czy też dokonuje się tragedia króla Lira. A zdjęcia stalowych konstrukcji mogłyby stworzyć tło wręcz uniwersalne, bo i dla nowoczesnych inscenizacji tragedii antycznych jak i dramatów futurystycznych, czy sztuk z dziedziny science-fiction….
(Śląsk, styczeń 2009)

Te słowa to klucze do mojej fotografii.

Osiągnięcia artystyczne:
Udział w 80-ciu międzynarodowych i ogólnopolskich wystawach fotografii artystycznej.
Uhonorowany zdobyciem kilku medali, wyróżnień i dyplomów.
Autor wystaw: Śląskie Impresje, Czarno-zielona ojczyzna, Dokumentacja subiektywna Barwna Fotografia Użytkowa, Odejście i przyszłość, Katowice - obraz - miasta, Stalowe pejzaże 2002, Wspomnienie z dobrego życia, Śląskie stalowe pejzaże 2002 - 2004
Wziął udział w wystawie ONZ HABITAT w Vancouver.
Jego zdjęcie znajduje się w zbiorach watykańskich.
Medal za portret zdobyty na wystawie w Saragosie.
Medal 40-lecia ZPAF.
Medal 150-lecia Fotografii w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii.
Prace w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz galerii "Szyb Willson".

Prezentacja autorska na stronie ZPAF

projekt i hosting strony Lisiak.pl